Wachtkamer

Onze wachtkamer is ingericht met fauteuiltjes, een leestafeltje met tijdschriften en een speelhoek voor de kinderen. Als U een afspraak heeft hoeft U zich niet aan de balie te melden; U wordt geroepen als U aan de beurt bent. We proberen iedereen op de afgesproken tijd te helpen, maar het kan voorkomen dat U door onvoorziene omstandigheden moet wachten. Als U langere tijd moet wachten, dan wordt U door een assistente in de wachtkamer op de hoogte gesteld van het uitlopen van het programma. Gebeurt dit niet of twijfelt U aan de juistheid van uw afspraak meldt U zich dan aan de balie.