Afspraak

Onze patiënten kunnen binnen meestal binnen 2 á 3 weken terecht voor een controle. Bij een periodieke controle bekijken we de status van uw gebit en beoordelen of extra behandeling noodzakelijk is. Bellen voor een afspraak kan tijdens onze openingstijden.

Indien na een consult vervolgafspraken nodig zijn, worden deze aansluitend met U gemaakt en op een afsprakenkaartje genoteerd. Binnen onze praktijk heeft U natuurlijk vrije tandartskeuze. De tandarts die met U een behandeling afspreekt, voert deze in principe ook uit. In overleg met u zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Wij houden daarbij rekening met uw wensen en uw beschikbare tijd.

Spoedbehandelingen voeren we zo veel mogelijk op dezelfde dag uit. Of we nemen noodmaatregelen zodat u pijnvrij bent tot de daadwerkelijke behandeling plaatsvindt. Het is dan mogelijk dat U niet door de tandarts van uw keuze geholpen wordt.

Na de laatste afspraak zal de tandarts met U een termijn afspreken voor een volgende controle. Dit is niet altijd een half jaar. De controlefrequentie wordt afgestemd op uw individuele situatie. Veelal is het plezierig om deze afspraak direct vast te leggen.

In geval van verhindering dienen afspraken 24 uur tevoren te worden geannuleerd. Bij herhaald niet nakomen van een afspraak zonder (tijdig) afzeggen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.